De Nederlandsche boomgaard, I Appels

beschreven en uitgegeven door het bestuur der Vereeniging tot Regeling en Verbetering van de Vruchtsoorten te Boskoop, met afbeeldingen naar de natuur / door S. Berghuis opgedragen aan Z. M. den Koning van eene voorrede door H.C. van Hall.


Sprache:
Erscheinungsjahr: 1868

online lesen

I Appels